Õpetus ja Lepingud

129. osa

Prohvet Joseph Smithi poolt Illinoisi osariigis Nauvoos 9. veebruaril 1843 antud juhised, mis teevad teatavaks kolm suurt võtit, mille abil võib eristada teenivate inglite ja vaimude õiget olemust (History of the Church, kd 5, lk 267).

1–3 Taevas on nii ülestõusnud kui ka vaimukehasid. 4–9 Antakse võtmed, mille abil võib eristada eesriide tagant tulnud sõnumitoojaid.

1 aTaevas on kahte sorti olendeid, nimelt: binglid, kes on cülestõusnud isikud, kellel on lihast ja luust keha –

2 näiteks, Jeesus ütles: „Katsuge mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole aliha ega luid, nõnda nagu te näete minul olevat!”

3 Teiseks: täiuslikuks tehtud aõiglaste inimeste bvaimud, need, kes ei ole üles tõusnud, kuid kes pärivad sama hiilguse.

4 Kui tuleb sõnumitooja, öeldes, et tal on sõnum Jumalalt, siis ulata talle oma käsi ja palu, et ta teretaks sind kättpidi.

5 Kui ta on ingel, siis ta teeb nõnda ja sa tunned tema kätt.

6 Kui ta on täiuslikuks tehtud õiglase inimese vaim, tuleb ta oma hiilguses, sest see on ainus viis, kuidas ta ilmuda saab –

7 palu tal sind kättpidi teretada, kuid ta ei liiguta, sest on vastuolus taeva korraga, et õiglane inimene petab; kuid sellegipoolest ta annab edasi oma sõnumi.

8 Kui see on valguseinglina ilmunud akurat, siis, kui sa palud tal ennast kättpidi teretada, ulatab ta sulle oma käe ja sa ei tunne midagi; nõnda võid sa ta paljastada.

9 Need on kolm suurt võtit, mille abil te võite teada, kas see teenimine on Jumalast.