Secţiunea 129

Instrucţiuni date, la 9 februarie 1843, de către Joseph Smith, profetul, la Nauvoo, Illinois, care fac cunoscute trei mari chei prin care poate fi distinsă natura corectă a slujirii îngerilor şi a spiritelor (History of the Church, 5:267).

1–3, Există, în cer, atât trupuri înviate, cât şi trupuri ale spiritelor; 4–9, Sunt date chei prin care se pot identifica mesagerii de dincolo de văl.

  EXISTĂ, în cer, două feluri de fiinţe, şi anume: îngeri, care sunt personaje înviate, având trupuri din carne şi oase—

  De exemplu, Isus a spus: Atingeţi-Mă şi vedeţi, pentru că un spirit n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.

  În al doilea rând: spiritele oamenilor drepţi făcuţi desăvârşiţi, aceia care nu sunt înviaţi, dar moştenesc aceeaşi slavă.

  Când un mesager vine spunând că el are un mesaj de la Dumnezeu, oferiţi-i mâna voastră şi cereţi-i să v-o strângă.

  Dacă este un înger, el va face aşa şi îi veţi simţi mâna.

  Dacă el este spiritul unui om drept făcut desăvârşit, el va veni în slava lui; pentru că acesta este singurul mod în care poate apărea—

  Cereţi-i să vă strângă mâna, dar el nu se va mişca, pentru că este contrar ordinii din cer ca un om drept să înşele; dar, el iar va remite mesajul său.

  Dacă va fi diavolul ca un înger al luminii, când îi cereţi să vă strângă mâna, el vă va oferi mâna lui şi voi nu veţi simţi nimic; în acest fel îl veţi recunoaşte.

  Acestea sunt trei mari chei prin care puteţi cunoaşte dacă o manifestare este de la Dumnezeu.