KAPITEL 131

Instruktioner av profeten Joseph Smith, givna i Ramus i Illinois den 16 och 17 maj 1843 (History of the Church, 5:392–393).

1–4: Celestialt äktenskap är nödvändigt för upphöjelse i den högsta himlen; 5–6: Förklaring till hur människor beseglas till evigt liv; 7–8: All ande är materia.

  I DEN acelestiala härligheten finns det tre himlar eller grader,

  och för att uppnå den ahögsta måste en människa ingå i denna prästadömets orden [det vill säga det nya och eviga bäktenskapsförbundet].

  Och om hon inte gör det kan hon inte uppnå den.

  Hon kan inträda i de andra, men det är slutet på hennes rike. Hon kan inte aföröka sig.

  (Den 17 maj 1843.) Det fastare aprofetiska ordet innebär att en människa genom uppenbarelse och profetians ande vet att hon är bbeseglad till cevigt liv genom det heliga prästadömets makt.

  Det är omöjligt för en människa att bli afrälst i bokunnighet.

  Det finns ingen immateriell materia. All aande är materia, men den är finare och renare och kan endast urskiljas med brenare ögon.

  Vi kan inte se den, men när våra kroppar är renade kommer vi att se att allt är materia.