131. osa

Prohvet Joseph Smithi poolt Illinoisi osariigis Ramuses 16. ja 17. mail 1843 antud juhised (History of the Church, kd 5, lk-d 392–393).

1–4 Kõrgeimasse taevasse ülenduse saamiseks on vajalik selestiline abielu. 5–6 Selgitatakse, kuidas inimesed pitseeritakse igaveseks eluks. 7–8 Kõik vaim on aine.

 aSelestilises hiilguses on kolm taevast või astet;

 ja et pääseda akõrgeimasse, peab inimene astuma sellesse preesterluse korda [mis tähendab uut ja igavikulist babielulepingut];

 ja kui ta seda ei tee, siis ta sinna ei pääse.

 Ta võib siseneda teistesse, kuid see on tema kuningriigi piir; tal ei saa olema ajuurdekasvu.

 (17. mai 1843) Veel kindlam aprohvetlik sõna tähendab seda, et inimene teab ilmutuse ja prohvetliku kuulutamise vaimu läbi, et ta on püha preesterluse väe kaudu bpitseeritud cigaveseks eluks.

 aTeadmatuses oleval inimesel on võimatu saada bpäästetud.

 Ei ole olemas sellist asja nagu ainetu aine. Kõik avaim on aine, kuid see on peenem või puhtam ja seda võib eristada vaid bpuhtamate silmadega;

 me ei saa seda näha, aga kui meie keha on puhastatud, näeme me, et see kõik on aine.