Õpetus ja Lepingud

131. osa

Prohvet Joseph Smithi poolt Illinoisi osariigis Ramuses 16. ja 17. mail 1843 antud juhised (History of the Church, kd 5, lk-d 392–393).

1–4 Kõrgeimasse taevasse ülenduse saamiseks on vajalik selestiline abielu. 5–6 Selgitatakse, kuidas inimesed pitseeritakse igaveseks eluks. 7–8 Kõik vaim on aine.

1 aSelestilises hiilguses on kolm taevast või astet;

2 ja et pääseda akõrgeimasse, peab inimene astuma sellesse preesterluse korda [mis tähendab uut ja igavikulist babielulepingut];

3 ja kui ta seda ei tee, siis ta sinna ei pääse.

4 Ta võib siseneda teistesse, kuid see on tema kuningriigi piir; tal ei saa olema ajuurdekasvu.

5 (17. mai 1843) Veel kindlam aprohvetlik sõna tähendab seda, et inimene teab ilmutuse ja prohvetliku kuulutamise vaimu läbi, et ta on püha preesterluse väe kaudu bpitseeritud cigaveseks eluks.

6 aTeadmatuses oleval inimesel on võimatu saada bpäästetud.

7 Ei ole olemas sellist asja nagu ainetu aine. Kõik avaim on aine, kuid see on peenem või puhtam ja seda võib eristada vaid bpuhtamate silmadega;

8 me ei saa seda näha, aga kui meie keha on puhastatud, näeme me, et see kõik on aine.