KAPITTEL 137

Et syn gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland tempel, Ohio, den 21. januar 1836 (History of the Church 2:380–381). Foranledningen var at man skulle forrette begavelsens ordinanser så langt de inntil da var blitt åpenbart.

1–6: Profeten ser sin bror Alvin i det celestiale rike. 7–9: Læren om frelse for de døde blir åpenbart. 10: Alle barn blir frelst i det celestiale rike.

  aHIMLENE ble åpnet for oss, og jeg så Guds bcelestiale rike og dets herlighet, om jeg var ci eller utenfor legemet, kan jeg ikke si.

  Jeg så hvor overordentlig vakker den aport er som arvingene til dette rike skal gå inn gjennom, den var som en portal bomspent av flammer,

  også aGuds skinnende trone hvor bFaderen og cSønnen hadde sitt sete.

  Jeg så rikets skjønne gater som lot til å være brolagt med agull.

  Jeg så fader aAdam og bAbraham og min cfar og min dmor, min bror eAlvin som lenge har vært død,

  og undret meg over hvordan han hadde fått en aarv i dette rike all den stund han hadde forlatt dette liv før Herren løftet sin hånd for å samle Israel for bannen gang og ikke var blitt cdøpt til syndenes forlatelse.

  Således lød aHerrens røst til meg, og sa: Alle som er døde buten kunnskap om dette evangelium og som ville ha godtatt det hvis de hadde fått anledning til å bli på jorden, skal cbli arvinger til dGuds celestiale rike.

  Også alle som heretter kommer til å dø uten kunnskap om det, som aville ha godtatt det av hele sitt hjerte, skal bli arvinger til dette rike,

  for jeg, Herren, vil adømme alle mennesker etter deres bgjerninger — etter deres chjerters ønsker.

  10  Og jeg så også at alle barn som dør før de når aansvarsalderen, blir bfrelst i himmelens celestiale rike.