Secţiunea 13

Rânduirea lui Joseph Smith şi a lui Oliver Cowdery la Preoţia aaronică, pe malul râului Susquehanna, lângă Harmony, Pennsylvania, la 15 mai 1829 (History of the Church, 1:39–42). Rânduirea a fost făcută de mâinile unui înger care s-a prezentat ca fiind Ioan, acelaşi cu cel numit Ioan Botezătorul din Noul Testament. Îngerul a explicat că el acţiona sub îndrumarea lui Petru, Iacov şi Ioan, apostolii din vechime, care deţineau cheile preoţiei mai mari, care era numită Preoţia lui Melhisedec. Li s-a făcut promisiunea, lui Joseph şi lui Oliver, că la timpul potrivit Preoţia lui Melhisedec le va fi conferită. (Vezi secţiunea 27:7, 8, 12.)

Cheile şi puterile preoţiei aaronice sunt descrise.

  VOUĂ, tovarăşilor mei în slujire, în numele lui Mesia, eu vă confer preoţia lui Aaron, care deţine cheile slujirii îngerilor, ale Evangheliei pocăinţei şi ale botezului prin scufundare pentru iertarea păcatelor; şi aceasta nu va mai fi niciodată luată de pe pământ, până ce fiii lui Levi nu vor oferi din nou Domnului o ofrandă în neprihănire.