Õpetus ja Lepingud

14. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu David Whitmerile New Yorgi osariigis Fayette’is 1829. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 48–50). Whitmerite perekond oli hakanud tundma suurt huvi Mormoni Raamatu tõlkimise vastu. Prohvet seadis end sisse Peter Whitmer vanema kodus, kus ta elas niikaua, kuni tõlketöö sai lõpule viidud ja tulevase raamatu autoriõigused kindlustatud. Whitmerite kolm poega, kellest igaüks oli saanud tunnistuse selle töö ehtsusest, olid sügavalt huvitatud oma isiklike kohustuste teadasaamisest. See ilmutus ja kaks järgmist (osad 15 ja 16) anti vastuseks pärimisele läbi Uurimi ja Tummimi. David Whitmerist sai hiljem üks Mormoni Raamatu kolmest tunnistajast.

1–6 Viinamäel töötajad pälvivad pääste. 7–8 Igavene elu on Jumala andidest suurim. 9–11 Kristus lõi taevad ja maa.

1 Suur ja aimepärane töö on esile tulemas inimlastele.

2 Vaata, mina olen Jumal, pane tähele minu sõna, mis on elav ja võimas, teravam kui kaheteraline mõõk, mis lõhestab nii liikmed kui üdi; seepärast pane tähele minu sõna.

3 Vaata, põld on juba lõikuseks valge; seepärast, see, kes soovib lõigata, löögu oma sirp sisse oma väega ja lõigaku, kuni kestab päev, et ta võiks oma hinge jaoks aardena tallele panna igavikulise pääste Jumala kuningriigis.

4 Jah, kes iganes lööb sisse oma sirbi ja lõikab, see on Jumala poolt kutsutud.

5 Seepärast, kui sa palud minult, siis sa saad; kui sa koputad, siis sulle avatakse.

6 Püüa esile tuua ja jalule seada minu Siionit. Kõigis asjades pea kinni minu käskudest.

7 Ja kui sa apead kinni minu käskudest ja bpead vastu lõpuni, saad sa cigavese elu, milline and on suurim kõikidest Jumala andidest.

8 Ja sünnib, et kui sa usus palud Isa usuga minu nimel, saad sa aPüha Vaimu, kes annab sulle, mida öelda, et sa võiksid seista btunnistajana nendest asjadest, mida sa nii ckuuled kui ka näed, ja samuti, et sa võiksid kuulutada meeleparandust sellele põlvkonnale.

9 Vaata, mina olen aJeesus Kristus, belava Jumala cPoeg, kes dlõi taevad ja emaa, fvalgus, mida ei saa varjata gpimedusega;

10 mispärast, ma pean esile tooma oma aevangeeliumi täiuse bpaganatelt Iisraeli kojale.

11 Ja vaata, sina oled David, ja sa oled kutsutud abistama; kui sa seda teed ja oled ustav, õnnistatakse sind nii vaimselt kui ka ajalikult, ja suur saab olema sinu tasu. Aamen.