Õpetus ja Lepingud

15. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu John Whitmerile New Yorgi osariigis Fayette’is 1829. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk 50) (vaata 14. osa päist). Sõnum on muljetavaldavalt puhtisiklik, sest Issand räägib asjadest, mis olid teada ainult John Whitmerile ja talle endale. John Whitmerist sai hiljem üks Mormoni Raamatu kaheksast tunnistajast.

1–2 Issanda käsivars on üle kogu maa. 3–6 Kõige väärtuslikum on kuulutada evangeeliumi ja päästa hingi.

1 Võta kuulda, mu teenija John, ja kuula oma Issanda ja oma Lunastaja Jeesuse Kristuse sõnu.

2 Sest vaata, ma räägin sinule selgelt ja avõimsalt, sest minu käsivars on üle kogu maa.

3 Ja ma räägin sulle seda, mida peale minu ja sinu ükski inimene ei tea,

4 sest palju kordi oled sa minult soovinud teada saada, mis oleks sinule kõige väärtuslikum.

5 Vaata, õnnistatud oled sina selle asja pärast ja minu sõnade rääkimise pärast, mis ma sulle olen andnud vastavalt minu käskudele.

6 Ja nüüd, vaata, ma ütlen sulle, et sinule kõige väärtuslikum asi on meeleparanduse akuulutamine sellele rahvale, et sa võiksid tuua hingi minu juurde, et sa võiksid koos nendega bpuhata minu cIsa dkuningriigis. Aamen.