Õpetus ja Lepingud

16. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Peter Whitmer nooremale New Yorgi osariigis Fayette’is 1829. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk 51) (vaata 14. osa päist). Peter Whitmer nooremast sai hiljem üks Mormoni Raamatu kaheksast tunnistajast.

1–2 Issanda käsivars on üle kogu maa. 3–6 Kõige väärtuslikum on kuulutada evangeeliumi ja päästa hingi.

1 aVõta kuulda, mu teenija Peter, ja kuula oma Issanda ja oma Lunastaja Jeesuse Kristuse sõnu.

2 Sest vaata, ma räägin sinule selgelt ja võimsalt, sest minu käsivars on üle kogu maa.

3 Ja ma räägin sulle seda, mida peale minu ja sinu ükski inimene ei tea,

4 sest palju kordi oled sa minult soovinud teada saada, mis oleks sinule kõige väärtuslikum.

5 Vaata, õnnistatud oled sina selle asja pärast ja minu sõnade rääkimise pärast, mis ma sulle olen andnud vastavalt minu käskudele.

6 Ja nüüd, vaata, ma ütlen sulle, et sinule kõige väärtuslikum asi on meeleparanduse kuulutamine sellele rahvale, et sa võiksid tuua hingi minu juurde, et sa võiksid koos nendega puhata minu Isa kuningriigis. Aamen.