KAPITTEL 16

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Peter Whitmer jr. i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:51). (Se også forordet til kapittel 14.) Peter Whitmer jr. ble senere ett av de åtte vitnene til Mormons bok.

1–2: Herrens arm er over hele jorden. 3–6: Å forkynne evangeliet og frelse sjeler er det som er av størst verdi.

  aLYTT, min tjener Peter, og hør Jesu Kristi, din Herres og Forløsers ord.

  For se, jeg taler til deg, skarpt og kraftig, for min arm er over hele jorden.

  Og jeg vil fortelle deg det som intet menneske har kjennskap til, kun du og jeg.

  For mange ganger har du ønsket å få vite av meg hva som ville være av størst verdi for deg.

  Se, velsignet er du på grunn av disse ting og for at du taler mine ord som jeg har gitt deg ifølge mine befalinger.

  Og nå, se, jeg sier deg at det som vil være av størst verdi for deg, vil være å forkynne omvendelse til dette folk, så du kan bringe sjeler til meg, så du kan hvile med dem i min Faders rike. Amen.