Lolomi
Faasoa Atu

O Le Mataupu Faavae ma Feagaiga

Vaega 18

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, Oliva Kaotui, ma Tavita Uitimera, i Feiete, Niu Ioka, Iuni 1829 (History of the Church, 1:60–64). Ina ua faaee mai le Perisitua Arona, sa folafola mai le tuuina mai o le Perisitua Mekisateko (tagai i le ulutala o le vaega 13). I le tali mai i le talosaga mo se malamalama e uiga i le mataupu, na tuu mai ai e le Alii le faaaliga lenei.

1–5, Ua faaali mai i tusitusiga paia le ala e ati aʼe ai le Ekalesia; 6–8, Ua matua le lalolagi i le amioletonu; 9–16, Ua tele lava le taua o agaga; 17–25, Ina ia latou maua le olataga, e ao i tagata ona latou ave i o latou luga le suafa o Keriso; 26–36, Ua faaali mai le valaauga ma le misiona a le Toasefululua; 37–39, O Oliva Kaotui ma Tavita Uitimera ia sailia mai le Toasefululua; 40–47, Ina ia latou maua le olataga, e ao i tagata ona salamo, papatiso, ma tausi poloaiga.

1 O Lenei, faauta, ona o le mea na manao mai ai oe, laʼu auauna o Oliva Kaotui, e te fia iloa mai ia te aʼu, Ou te tuu atu ai ia te oe upu nei:

2 Faauta, sa Ou faaali atu ia te oe, i le tele o taimi, e ala i loʼu Agaga, o mea ia na e tusia ua amoni; o le mea lea ua e iloa ai ua moni i latou.

3 Ma afai ua e iloa ua moni i latou, faauta, Ou te tuu atu ia te oe se poloaiga, ia e faalagolago i mea ua atusia;

4 Ona ua tusia i totonu o i latou mea uma e faatatau i le faavae o laʼu ekalesia, laʼu atalalelei, ma laʼu epapa.

5 O le mea lea, afai e te ati aʼe i luga laʼu ekalesia, i luga o le faavae o laʼu talalelei ma laʼu papa, o le a lē manumalo faitotoa o seoli e faasaga ia te oe.

6 Faauta, ua amatua aʼe le lalolagi i le amioleaga; ma ua ao ona fafagu i luga le fanauga a tagata ia salamo, o eNuuese atoa foi ma le aiga o Isaraelu.

7 O le mea lea, ona ua uma ona apapatisoina oe i lima o laʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, e tusa ma lena mea na Ou poloaiina ai o ia, ua faataunuuina e ia le mea na Ou poloaiina ai o ia.

8 Ma o lenei, aua le ofo ua Ou valaauina o ia mo loʼu lava faamoemoe, o se faamoemoe ua iloa e aʼu; o le mea lea, afai e afiliga o ia i le etausiga o aʼu poloaiga o le a ifaamanuiaina o ia i le ola e faavavau; ma o lona igoa o oIosefa.

9 Ma o lenei, Oliva Kaotui e, Ou te tautala atu ia te oe, ma ia Tavita Uitimera foi, e ala i se poloaiga; aua, faauta, Ou te poloai atu i tagata uma i soo mea ia salamo, ma Ou te tautala atu ia te oulua, e pei ona fai ia Paulo laʼu aaposetolo, ona ua valaaulia oulua i lena lava valaauga e tasi na valaaulia i ai o ia.

10 Ia manatua ua tele lava le ataua o eagaga i le silafaga a le Atua;

11 Aua, faauta, na mafatia le Alii lo oulua aTogiola i le eoti i la le tino; o le mea lea na imafatia o ia i le otiga o tagata uma, ina ia mafai ona salamo tagata uma ma o mai ia te ia.

12 Ma ua atoetu mai o ia mai le oti, ina ia mafai ona ia aumai o tagata uma ia te ia, i luga o tuutuuga o le esalamo.

13 Ma ua matua tele lava lona aolioli i le agaga e salamo!

14 O le mea lea, ua valaaulia ai oulua e aʼalaga atu le salamo i lenei nuu.

15 Ma afai e faapea lua te galulue i o oulua aso uma i le alagaina o le salamo i lenei nuu, ma aumai, nao se aagaga e toatasi ia te aʼu, e matua tele lava lo oulua olioli faatasi ma ia i le malo o loʼu Tamā!

16 Ma o lenei, afai o le a tele lo oulua olioli faatasi ma se agaga e toatasi na oulua aumai ia te aʼu i le amalo o loʼu Tamā, e matua tele atu lo oulua eolioli pe afai lua te iʼaumai ni agaga e toatele ia te aʼu!

17 Faauta, ua i o oulua luma laʼu talalelei, ma laʼu papa, ma laʼu aolataga.

18 aOle atu i le Tamā i loʼu eigoa, i le faatuatua ma le talitonu o le a oulua maua, ma o le a oulua maua ai le Agaga Paia, lea na te faaali atu mea uma e itatau ai mo le fanauga a tagata.

19 Ma afai e lē ia te oulua le afaatuatua, efaamoemoe, ma le ialofa mama, e leai se mea lua te mafaia.

20 aʼAua le finau faasaga atu i se ekalesia, vagana ai le eekalesia a le tiapolo.

21 Ave i o oulua luga le asuafa o Keriso, ma etautala atu le upumoni ma le ifaamaoni.

22 Ma o le toatele e salamo ma apapatiso i loʼu igoa, o Iesu Keriso lea, ma etumau e oo i le iuga, o i latou lava ia o le a faaolaina.

23 Faauta, o Iesu Keriso o le asuafa lea ua tuu mai e le Tamā, ma ua leai se isi igoa ua tuu mai e mafai ona faaolaina ai le tagata;

24 O le mea lea, e ao i tagata uma ona latou ave i o latou luga le suafa ua tuu mai e le Tamā, ona o le suafa lena o le a valaau ai i latou i le aso gataaga.

25 O le mea lea, afai latou te lē iloa le aigoa e valaau ai i latou, e lē mafai ona latou maua se nofoaga i le emalo o loʼu Tamā.

26 Ma o lenei, faauta, e toatele isi o i ai ua valaaulia e talai atu laʼu talalelei i aNuuese ma i Iutaia;

27 Ioe, e toasefululua lava; ma o le aToasefululua o le a avea mo oʼu soo, ma o le a latou ave i o latou luga loʼu igoa; ma o le Toasefululua o i latou ia o e o le a mananao latou te ave i o latou luga loʼu eigoa ma le faamoemoe atoa o le loto.

28 Ma afai latou te mananao latou te ave i o latou luga loʼu igoa ma le faamoemoe atoa o le loto, ua valaaulia i latou e o atu i le alalolagi atoa ma talai atu laʼu etalalelei i itagata uma.

29 Ma o i latou ia o i latou o e ua Ou faauuina e apapatiso atu i loʼu igoa, e tusa ma mea ua tusia;

30 Ma ua i ai i o oulua luma ia mea ua tusia; o le mea lea, e ao ina oulua faia lenei mea e tusa ai ma upu ua tusia.

31 Ma o lenei Ou te tautala atu ia te outou, le aToasefululua—Faauta, ua lava loʼu alofa tunoa mo outou; ia outou savavali sao i oʼu luma ma ia lē agasala.

32 Ma, faauta, o outou ia o i latou o e ua faauuina e afaauu ositaulaga ma aoao; e talai atu i tagata laʼu talalelei, e etusa ma le mana o le Agaga Paia ua i totonu ia te outou, ma e tusa ai ma ivalaauga ma meaalofa a le Atua i tagata;

33 Ma o Aʼu, o Iesu Keriso, lo outou Alii ma lo outou Atua, ua tautala atu i nei mea.

34 O nei aupu ua lē mai tagata pe mai se tagata, ae ua mai ia te aʼu; o le mea lea, ia outou molimau atu o nei upu ua mai ia te aʼu ae ua lē mai i se tagata;

35 Aua o loʼu aleo lea o loo tautala atu ia upu ia te outou; ona ua tuu i latou e loʼu Agaga ia te outou, ma e mafai ona outou faitauina i latou o le tasi i le isi e ala i loʼu mana; ma e lē mafai ona outou mauaina i latou vagana ai e ala i loʼu mana;

36 O le mea lea, e mafai ona outou amolimau atu sa outou faalogo i loʼu leo, ma iloa aʼu upu.

37 Ma o lenei, faauta, Ou te tuu atu ia te oe, Oliva Kaotui, ma ia Tavita Uitimera foi, ia oulua saili mai le Toasefululua, o e o le a i ai manaoga ia na Ou tautala atu ai;

38 Ma o o latou manaoga ma a latou agaluega o le a oulua iloa ai i latou.

39 Ma a oulua maua i latou, ia oulua faaali atu nei mea ia te i latou.

40 Ma ia oulua faapauu i lalo ma aifo atu i le Tamā i loʼu igoa.

41 Ma e ao ina oulua talai atu i le lalolagi, fai atu: E ao ina outou salamo ma papatiso, i le suafa o Iesu Keriso;

42 Ona e ao i tagata uma ona salamo ma papatiso, ma e lē nao tane, ae o fafine, ma tamaiti o e ua oo i tausaga o le atali mai.

43 Ma o lenei, a uma ona oulua maua o lenei faaaliga, e ao ina oulua tausi i aʼu apoloaiga i mea uma;

44 Ma o le a Ou galueaiina se agaluega ofoofogia i totonu o le fanauga a tagata e ala atu i o oulua lima, mo le efaatalitonuina o le toatele e uiga ia latou agasala, ina ia latou salamo, ma ina ia latou o mai i le malo o loʼu Tamā.

45 O le mea lea, o faamanuiaga ua Ou tuu atu ia te oulua ua asilisili atu i luga o mea uma.

46 Ma a uma ona oulua maua lenei faaaliga, afai lua te lē atausi i aʼu poloaiga e lē mafai ona faaolaina oulua i le malo o loʼu Tamā.

47 Faauta, o Aʼu, o Iesu Keriso, lo oulua Alii ma lo oulua Atua, ma lo oulua Togiola, o le mana o loʼu Agaga ua Ou tautala atu ai. Amene.