Secţiunea 2

Un extras din cuvintele îngerului Moroni spuse către Joseph Smith, profetul, în timp ce acesta se afla în casa tatălui său în Manchester, New York, în seara de 21 septembrie 1823 (History of the Church, 1:12). Moroni a fost ultimul din lunga serie de istorici care a făcut înregistrarea ce este acum cunoscută în lumea întreagă drept Cartea lui Mormon. (Comparaţi Maleahi 4:5–6; de asemenea, secţiunile 27:9; 110:13–16 şi 128:18.)

1, Ilie va dezvălui preoţia; 2–3, Promisiunile strămoşilor sunt sădite în inimile copiilor.

  IATĂ, Eu vă voi dezvălui vouă preoţia, prin mâna lui Ilie, profetul, înaintea venirii măreţei şi groaznicei zile a Domnului.

  Şi el va sădi în inimile copiilor promisiunile făcute strămoşilor şi inimile copiilor se vor întoarce către strămoşii lor.

  Şi, dacă nu va fi aşa, întregul pământ va fi complet devastat la venirea Sa.