KAPITEL 2

Ett utdrag från ängeln Moronis ord till profeten Joseph Smith på kvällen den 21 september, medan profeten var i sin fars hem i Manchester i New York 1823 (History of the Church, 1:12). Moroni var den siste i en lång rad historiker som fört den uppteckning som nu läggs fram för världen som Mormons bok. (Jämför Malaki 4:5–6; likaså kapitlen 27:9; 110:13–16 och 128:18.)

1: Elia skall uppenbara prästadömet; 2–3: Löftena till fäderna inplantas i barnens hjärtan.

  SE, jag skall uppenbara prästadömet för er genom profeten aElias hand, innan Herrens bstora och fruktansvärda dag kommer.

  Och ahan skall inplanta i barnens hjärtan de blöften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan skall vända sig till sina fäder.

  Om det inte vore så, skulle hela jorden bli fullständigt ödelagd vid hans ankomst.