Õpetus ja Lepingud

22. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu New Yorgi osariigis Manchesteris 1830. aasta aprillikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 79–80). See ilmutus anti Kirikule selle tulemusena, et osa inimesi, kes olid varem ristitud, soovisid ühineda Kirikuga ilma uuesti ristimata.

1 Ristimine on uus ja igavikuline leping. 2–4 Nõutav on volitusega ristimine.

1 Vaata, ma ütlen teile, et kõik avanad lepingud olen ma selles asjas lõpetanud; ja see on uus ja bigavikuline leping, just see, mis oli algusest peale.

2 Mispärast, kui inimest ristitaks ka sadu kordi, ei oleks talle sellest mingit kasu, sest te ei saa siseneda kitsast väravast Moosese aseaduse kaudu, samuti mitte oma bsurnud tegude kaudu.

3 Sest just teie surnud tegude tõttu olen ma lasknud endale üles ehitada selle viimase lepingu ja selle kiriku just nagu vanal ajal.

4 Mispärast, sisenege aväravast, nagu ma olen käskinud, ja ärge bpüüdke nõu anda oma Jumalale. Aamen.