22. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu New Yorgi osariigis Manchesteris 1830. aasta aprillikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 79–80). See ilmutus anti Kirikule selle tulemusena, et osa inimesi, kes olid varem ristitud, soovisid ühineda Kirikuga ilma uuesti ristimata.

1 Ristimine on uus ja igavikuline leping. 2–4 Nõutav on volitusega ristimine.

 Vaata, ma ütlen teile, et kõik avanad lepingud olen ma selles asjas lõpetanud; ja see on uus ja bigavikuline leping, just see, mis oli algusest peale.

 Mispärast, kui inimest ristitaks ka sadu kordi, ei oleks talle sellest mingit kasu, sest te ei saa siseneda kitsast väravast Moosese aseaduse kaudu, samuti mitte oma bsurnud tegude kaudu.

 Sest just teie surnud tegude tõttu olen ma lasknud endale üles ehitada selle viimase lepingu ja selle kiriku just nagu vanal ajal.

 Mispärast, sisenege aväravast, nagu ma olen käskinud, ja ärge bpüüdke nõu anda oma Jumalale. Aamen.