De Leer en Verbonden

Afdeling 22

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in april 1830 te Manchester (New York). (History of the Church, 1:79–80.) Deze openbaring werd de kerk gegeven omdat sommigen die reeds eerder waren gedoopt, zich bij de kerk wilden aansluiten zonder herdoop.

1: de doop is een nieuw en eeuwigdurend verbond; 2–4: de gezaghebbende doop is vereist.

1 Zie, Ik zeg u dat Ik hiermee alle aoude verbonden heb laten wegdoen; en dit is een bnieuw en eeuwigdurend verbond, namelijk datgene wat vanaf het begin heeft bestaan.

2 Daarom, al werd iemand honderdmaal gedoopt, het baat hem niets, want u kunt door de awet van Mozes niet ingaan door de enge poort, noch door uw bdode werken.

3 Want het is wegens uw dode werken dat Ik dit laatste verbond en deze kerk voor Mij heb laten opbouwen, zoals in de dagen van weleer.

4 Welnu, gaat in door de apoort, zoals Ik heb geboden, en btracht niet uw God raad te geven. Amen.