Õpetus ja Lepingud

23. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu New Yorgi osariigis Manchesteris 1830. aasta aprillikuus Oliver Cowderyle, Hyrum Smithile, Samuel H. Smithile, Joseph Smith vanemale ja Joseph Knight vanemale (History of the Church, kd 1, lk 80). Kuna mainitud viiel isikul oli tõsine soov teada saada oma isiklikke kohustusi, küsis prohvet Issandalt ning sai selle ilmutuse.

1–7 Need varajased jüngrid kutsutakse jutlustama, õhutama ja Kirikut tugevdama.

1 Vaata, ma räägin sulle, Oliver, mõned sõnad. Vaata, sa oled õnnistatud ja sa ei ole mingi süüdimõistmise all. Kuid hoidu auhkusest, et sa ei langeks bkiusatusse.

2 Tee oma kutse teatavaks kirikule ja samuti maailma ees, ja su süda avatakse jutlustama tõde nüüdsest ajast peale ja igavesti. Aamen.

3 Vaata, ma räägin sulle, Hyrum, mõned sõnad, sest ka sina pole mingi süüdimõistmise all ja sinu süda on avatud ja sinu keel valla päästetud; ja sinu kutse on õhutada ja jätkuvalt atugevdada kirikut. Mispärast, sinu kohustus kiriku ees on alatine, ja seda sinu perekonna pärast. Aamen.

4 Vaata, ma räägin mõned sõnad sinule, aSamuel, sest ka sina pole mingi süüdimõistmise all ja sinu kutse on õhutada ja kirikut tugevdada, ja sa ei ole praegu veel kutsutud jutlustama maailma ees. Aamen.

5 Vaata, ma räägin mõned sõnad sinule, Joseph, sest ka sina pole mingi süüdimõistmise all ja ka sinu kutse on õhutada ja kirikut tugevdada; ja see on sinu kohustuseks nüüdsest ajast peale ja igaveseks. Aamen.

6 Vaata, ma avaldan sinule, Joseph Knight, nende sõnadega, et sa pead üles võtma oma aristi, mis tähendab seda, et sa pead bpalvetama nii chäälega maailma ees kui salajas, ja oma perekonnas, ja oma sõprade seas, ja kõigis paigus.

7 Ja vaata, sinu kohustuseks on aühineda õige kirikuga ja anda oma keel jätkuvaks õhutamiseks, et sa võiksid saada töötegija palga. Aamen.