KAPITTEL 23

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 til Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith sen. og Joseph Knight sen. (History of the Church 1:80). Som følge av de fem nevnte personers oppriktige ønske om å få vite hva som var deres respektive plikter, adspurte profeten Herren og mottok denne åpenbaringen.

1–7: Disse første disipler kalles til å forkynne, formane og til å styrke Kirken.

  SE, jeg taler til deg, Oliver, noen få ord. Se, du er velsignet og er ikke under noen fordømmelse. Men vokt deg for astolthet så du ikke faller i bfristelse.

  Gjør ditt kall kjent for kirken, og også for verden, og ditt hjerte skal bli åpnet til å forkynne sannheten fra nå av og til evig tid. Amen.

  Se, jeg taler noen få ord til deg, Hyrum, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt hjerte er åpnet og din tunge løst, og ditt kall er å formane og stadig å astyrke kirken. Derfor har du en plikt overfor kirken til evig tid, og dette på grunn av din familie. Amen.

  Se, jeg taler noen få ord til deg, aSamuel, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt kall er å formane og styrke kirken, men du er ennå ikke kalt til å forkynne for verden. Amen.

  Se, jeg taler noen få ord til deg, Joseph, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt kall er også å formane og styrke kirken, og dette er din plikt fra nå av og til evig tid. Amen.

  Se, jeg åpenbarer til deg, Joseph Knight, ved disse ord at du må ta ditt akors opp ved at du bberchøyt, for verden så vel som i lønndom, og med din familie og blant dine venner og på alle steder.

  Og se, det er din plikt å aslutte deg til den sanne kirke og bruke din tale til stadig å formane, så du kan motta arbeiderens lønn. Amen.