Õpetus ja Lepingud

26. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile, Oliver Cowderyle ja John Whitmerile Pennsylvania osariigis Harmonys 1830. aasta juulikuus (History of the Church, kd 1, lk 104) (vaata ka 24. osa päist).

1 Neid juhendatakse uurima pühakirju ja jutlustama. 2 Kinnitatakse ühise heakskiidu seadus.

1 Vaata, ma ütlen teile, et te peate pühendama oma aega pühakirjade auurimisele ja jutlustamisele ja bColesville’is asuva kiriku kinnitamisele ning oma vajalike maatööde tegemiseks, kuni te peate hiljem minema läände pidama järgmist konverentsi; ja siis tehakse teatavaks, mida te peate tegema.

2 Ja kõik asjad tuleb teha kirikus aühisel nõusolekul, rohke palvetamise ja usuga, sest kõik asjad saate te tänu usule. Aamen.