Secţiunea 26

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, lui Oliver Cowdery şi lui John Whitmer, în Harmony, Pennsylvania, în iulie 1830 (History of the Church, 1:104). (Vezi introducerea la secţiunea 24.)

1, Ei sunt instruiţi să studieze scripturile şi să propovăduiască; 2, Legea consimţământului comun este confirmată.

  IATĂ, Eu vă spun vouă că voi trebuie să vă consacraţi timpul vostru studierii scripturilor, şi propăvăduirii, şi confirmării Bisericii la Colesville, şi realizării muncii voastre pe câmp, aşa cum este cerut, până când veţi merge spre vest pentru a ţine următoarea conferinţă; şi atunci vi se va face cunoscut ce trebuie să faceţi.

  Şi toate lucrurile trebuie făcute în Biserică prin consimţământ comun, prin multă rugăciune şi credinţă, pentru că toate lucrurile le veţi primi prin credinţă. Amin.