Õpetus ja Lepingud

2. osa

Väljavõte ingel Moroni sõnadest prohvet Joseph Smithile tema isa majas New Yorgi osariigis Manchesteris 21. septembri õhtul 1823 (History of the Church, kd 1, lk 12). Moroni oli viimane pikas kroonikute jadas, kes olid koostanud ülestähenduse, mis on nüüd maailma ees Mormoni Raamatuna (võrdle Malakia 3:23–24, samuti osad 27:9, 110:13–16 ja 128:18).

1 Eelija tuleb ilmutama preesterlust. 2–3 Isadele antud lubadused istutatakse laste südametesse.

1 Vaata, ma ilmutan teile preesterluse prohvet aEelija käe läbi, enne kui tuleb Issanda bsuur ja kardetav päev.

2 Ja atema istutab laste südametesse nende isadele antud blubadused ja laste südamed pöörduvad nende isade poole.

3 Kui nii ei oleks, hävineks tema tulekul kogu maa.