KAPITTEL 2

Et utdrag av det engelen Moroni sa til profeten Joseph Smith om kvelden den 21. september 1823 mens han var i sin fars hus i Manchester, New York (History of the Church 1:12). Moroni var den siste av en lang rekke historikere som hadde skrevet den opptegnelsen som nå foreligger for verden som Mormons bok. (Sammenlign med Malakias 4:5–6. Se også kapitlene 27:9, 110:13–16 og 128:18.)

1: Elijah vil åpenbare prestedømmet. 2–3: Fedrenes løfter plantes i barnas hjerter.

  SE, jeg vil åpenbare prestedømmet for dere ved profeten aElijahs hånd før Herrens bstore og forferdelige dag kommer.

  Og ahan skal plante i barnas hjerter de bløfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjerter skal vendes til deres fedre.

  Var det ikke så, ville hele jorden bli lagt fullstendig øde ved hans komme.