Secţiunea 31

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Thomas B. Marsh, în septembrie 1830 (History of the Church, 1:115-117). Ocazia a fost imediat după o conferinţă a Bisericii (vezi introducerea de la secţiunea 30). Thomas B. Marsh fusese botezat mai înainte, în luna aceea, şi fusese rânduit vârstnic în Biserică înainte ca această revelaţie să fie dată.

1–6, Thomas B. Marsh este chemat să predice Evanghelia şi este asigurat de bunăstarea familiei lui; 7–13, El este sfătuit să fie răbdător, să se roage totdeauna şi să-L urmeze pe Mângâietor.

  THOMAS, fiul Meu, binecuvântat eşti tu datorită credinţei tale în munca Mea.

  Iată, tu ai avut multe necazuri datorită familiei tale; cu toate acestea, Eu te voi binecuvânta pe tine şi pe familia ta, da, pe micuţii tăi; şi vine ziua când ei vor crede, vor cunoaşte adevărul şi vor fi unul cu tine în Biserica Mea.

  Înalţă-ţi inima şi bucură-te, pentru că ceasul misiunii tale a venit: şi limba ta va fi dezlegată şi tu vei anunţa veştile bune de o mare bucurie către această generaţie.

  Vei anunţa lucrurile care au fost revelate slujitorului Meu, Joseph Smith, fiul. Vei începe să predici de acum înainte, da, să culegi câmpul care este alb, gata pentru a fi ars.

  De aceea, mânuieşte secera ta cu tot sufletul tău şi păcatele tale îţi sunt iertate şi spatele tău va fi încărcat cu snopi, pentru că lucrătorul este vrednic de plata sa. De aceea, familia ta va trăi.

  Iată, adevărat Eu îţi spun ţie, părăseşte-i numai pentru puţin timp şi vesteşte cuvântul Meu şi Eu voi pregăti un loc pentru ei.

  Da, Eu voi deschide inimile oamenilor şi ei te vor primi. Şi Eu voi întemeia o Biserică prin mâna ta;

  Şi tu îi vei întări şi îi vei pregăti pentru timpul în care ei vor fi adunaţi.

  Fii răbdător în suferinţe, nu insulta pe cei care insultă. Guvernează în casa ta cu blândeţe şi fii ferm.

  10 Iată, Eu îţi spun ţie că vei fi doctor pentru Biserică, dar nu pentru lume, deoarece ei nu te vor primi.

  11 Du-te oriunde voi vrea Eu şi îţi va fi dat de Mângâietor ceea ce trebuie să faci şi unde să te duci.

  12 Roagă-te totdeauna, ca să nu cazi în ispită şi să nu pierzi răsplata.

  13 Fii credincios până la sfârşit şi, iată, Eu sunt cu tine. Aceste cuvinte nu sunt de la om, nici de la oameni, ci de la Mine, chiar Isus Hristos, Mântuitorul tău, prin voinţa Tatălui. Amin.