Lolomi
Faasoa Atu

O Le Mataupu Faavae ma Feagaiga

Vaega 33

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Ezra Thayre ma Northrop Sweet, i Feiete, Niu Ioka, Oketopa 1830 (History of the Church, 1:126–127). I le tusia faamaumauina o lenei faaaliga, ua faamaonia mai ai e le Perofeta “le saunia pea o le … Alii e aoao i latou o e e saili ma le filiga i le faatuatua” (History of the Church, 1:126).

1–4, Ua valaaulia e e galulue e folafola atu le tala lelei i le itula e sefulutasi; 5–6, Ua faatuina le Ekalesia ma o le a faapotopotoina e ua filifilia; 7–10, Ia salamo, ona ua oo mai lava le malo o le lagi; 11–15, Ua ati aʼe le Ekalesia i luga o le papa o le talalelei; 16–18, Ia saunia mo le afio mai o le Faatoafaiavā.

1 Faauta, Ou te fai atu ia te oulua, aʼu auauna o Esera ma Northrop, ia tatala o oulua taliga ma faalogo mai i le leo o le Alii lo oulua Atua, o lē o lana aafioga ua vave ma mamana, ua sili atu le maai nai lo o se pelu mata-lua, i le vavaeina o sooga o ivi ma le su, tagata-ola ma le agaga; ma o se ua ia silafia mafaufauga ma efaamoemoega o le loto.

2 Aua e moni, e moni, Ou te fai atu ia te oulua, ua valaaulia oulua e sii i luga o oulua leo e pei o le aleo o se pu, e folafola atu laʼu talalelei i se tupulaga piopio ma le faalogogata.

3 Aua faauta, ua sinasina le afanua ua saunia e selesele; ma o le itula lenei e esefulutasi, ma o le taimi imulimuli lenei o le a Ou valaaulia ai e e galulue i loʼu tovine.

4 Ma ua afaaleagaina uma loʼu etovine; ma ua leai se tasi ua ia faia le ilelei vagana ai se toaitiiti; ma ua latou osese i le tele o taimi ona o ufaafaitaulaga pepelo, ua eleelea uma o latou mafaufau.

5 Ma e moni, e moni, Ou te fai atu ia te oulua, o lenei aekalesia na Ou efaatuina ma valaauina i fafo mai le vao.

6 Ma o le a faapea lava ona Ou afaapotopotoina laʼu au filifilia mai itu e efa o le lalolagi, le toatele lea o i latou o e e talitonu mai ia te aʼu, ma faalogo mai i loʼu leo.

7 Ioe, e moni, e moni, Ou te fai atu ia te oulua, ua sinasina le fanua ua saunia e selesele; o le mea lea, sasau atu a oulua selesaito, ma selesele ma o oulua manatu atoa, mafaufau atoa, ma le malosi atoa.

8 aTatala o oulua gutu ma o le a faatutumuina, ma o le a avea oulua e pei lava o eNifae o anamua, o lē na malaga mai Ierusalema i le vao.

9 Ioe, tatala o oulua gutu ma ia lē taofia, ma o le a faafafa ia te oulua afusisaito e tele i luga o o oulua tua, aua faauta, ua Ou faatasi ma oulua.

10 Ioe, tatala o oulua gutu ma o le a faatutumuina, fai atu: Ina salamo ia, asalamo ia, ma outou teuteu le ala o le Alii, ma faasaʼosaʼo ona ala; ona ua oo mai lava le malo o le lagi;

11 Ioe, ia salamo ma apapatiso, outou uma taitoatasi, mo se faamagaloga o a outou agasala; ioe, ia papatiso i le vai lava, ona oo mai ai lea o le papatisoga i le afi ma i le Agaga Paia.

12 Faauta, e moni, e moni, Ou te fai atu ia te oulua, o laʼu atalalelei lenei; ma ia manatua e ao ina latou faatuatua mai ia te aʼu po o le a leai se ala e mafai ona faaolaina ai i latou;

13 Ma o luga o lenei apapa o le a Ou ati aʼe ai laʼu ekalesia; ioe, o luga o lenei papa ua ati aʼe ai oulua, ma afai lua te faaauau ai pea, o le a lē manumalo efaitotoa o seoli ia te oulua.

14 Ma ia oulua manatua amataupu faavae ma feagaiga o le ekalesia ia tausi i ai.

15 Ma o soo se tasi ua i ai le faatuatua ia oulua afaamauina i laʼu ekalesia, i le faaee atu o elima, ma o le a Ou tuu atu le imeaalofa o le Agaga Paia i o latou luga.

16 Ma ua tuuina atu le Tusi a Mamona ma atusitusiga paia mai ia te aʼu mo lo oulua eaoaoga; ma o le mana o loʼu Agaga e ifaaola ai mea uma.

17 O le mea lea, ia faamaoni, ma tatalo i taimi uma, ma teuteu ma faamumu a oulua lamepa, ma ia i ai le suauu ia te oulua, ina ia mafai ona oulua saunia i le afio mai o le aFaatoafaiavā

18 Aua faauta, e moni, e moni, Ou te fai atu ia te oulua, e vave ona Ou aalu atu. Ua faapea lava. Amene.