Oppi ja liitot

Luku 36

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Edward Partridgelle lähellä Fayettea New Yorkin osavaltiossa joulukuussa 1830 (History of the Church, 1:131). (Katso OL 35:johdanto.) Profeetta sanoi, että Edward Partridge ”oli vanhurskauden esikuva ja yksi suurista Herran miehistä” (History of the Church, 1:128).

1–3 Herra panee kätensä Edward Partridgen päälle Sidney Rigdonin käden kautta. 4–8 Jokainen mies, joka saa evankeliumin ja pappeuden, kutsuttakoon lähtemään maailmaan saarnaamaan.

1 Näin sanoo Herra Jumala, Israelin aVäkevä: Katso, minä sanon sinulle, palvelijani bEdward, että sinä olet siunattu, ja sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi, ja sinut on kutsuttu saarnaamaan minun evankeliumiani kuin pasuunan äänellä;

2 ja minä panen akäteni sinun päällesi palvelijani Sidney Rigdonin käden kautta, ja sinä saat minun Henkeni, Pyhän Hengen, nimittäin bLohduttajan, joka opettaa sinulle crauhaa tuovia valtakunnan asioita;

3 ja sinun tulee julistaa niitä kovalla äänellä sanoen: Hoosianna, siunattu olkoon korkeimman Jumalan nimi.

4 Ja nyt tämän kutsumuksen ja käskyn, joka koskee kaikkia ihmisiä, minä annan sinulle,

5 että kaikki, jotka tulevat palvelijoideni Sidney Rigdonin ja Joseph Smith nuoremman eteen ja ottavat vastaan tämän kutsumuksen ja käskyn, aasetettakoon ja lähetettäköön maailmaan bsaarnaamaan ikuista evankeliumia kansakuntien keskuuteen,

6 huutamaan parannusta, sanomaan: aPelastakaa itsenne tästä kieroutuneesta sukupolvesta ja tulkaa pois tulesta, inhotkaa jopa lihan tahraamia bvaatteita.

7 Ja tämä käsky annettakoon minun kirkkoni vanhimmille, niin että jokainen ihminen, joka ottaa sen vastaan vilpittömin sydämin, asetetaan ja lähetetään maailmaan, niin kuin minä olen puhunut.

8 Minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika; ja nyt, vyötä kupeesi; ja aivan äkkiä minä tulen atemppeliini. Aivan niin. Aamen.