Õpetus ja Lepingud

37. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile New Yorgi osariigis Fayette’i lähedal 1830. aasta detsembrikuus (History of the Church, kd 1, lk 139). Selles antakse esimene käsk kogunemise kohta praegusel evangeeliumi ajajärgul.

1–4 Pühad kutsutakse kogunema Ohiosse.

1 Vaata, ma ütlen teile, et minule ei ole otstarbekas, et te atõlgite rohkem enne, kui te lähete Ohiosse, ja seda vaenlase tõttu ja teie endi pärast.

2 Ja taas, ma ütlen teile, et ärge minge enne, kui te olete jutlustanud minu evangeeliumi neis paigus ja olete tugevdanud kirikut, kus iganes see leidub, ja eriti aColesville’is, sest vaata, nemad palvetavad minu poole suure usuga.

3 Ja taas, ma annan kirikule käsu, et minule on otstarbekas, et nad kogunevad aOhiosse selleks ajaks, kui minu teenija Oliver Cowdery nende juurde tagasi pöördub.

4 Vaata, siin on tarkus, ja igaüks avaligu ise, kuni ma tulen. Just nii. Aamen.