LUKU 4

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta hänen isälleen Joseph Smith vanhemmalle Harmonyssa Pennsylvaniassa helmikuussa 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4 Herran palvelijat pelastuvat palvelemalla uskollisesti. 5–6 Jumaliset ominaisuudet tekevät heidät kelvollisiksi palvelukseen. 7 Sitä, mikä on Jumalasta, tulee tavoitella.

  NYT katso, aihmeellinen teko on tulemaisillaan julki ihmislasten keskuudessa.

  Ja nyt, oi te, jotka ryhdytte apalvelemaan Jumalaa, katsokaa, että bpalvelette häntä koko csydämestänne, väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, jotta voitte seistä dnuhteettomina Jumalan edessä viimeisenä päivänä.

  Ja nyt, jos teillä on halu palvella Jumalaa, teidät on akutsuttu työhön,

  sillä katso, avainio on jo vaalennut bkorjattavaksi, ja katso, se, joka panee sirppinsä työhön kaikin voimin, se kokoaa cvarastoon, jottei menehdy, vaan tuottaa pelastuksen sielulleen,

  ja ausko, btoivo ja crakkaus, dsilmämääränä vain Jumalan kunnia, tekevät hänet kelvolliseksi työhön.

  Muistakaa usko, ahyveellisyys, tieto, kohtuullisuus, bkärsivällisyys, veljellinen ystävällisyys, jumalisuus, rakkaus, cnöyryys, duutteruus.

  aPyytäkää, niin te saatte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Aamen.