4. SZAKASZ

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás apjának, id. Joseph Smith-nek, 1829 februárjában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:28).

1–4, A hősies szolgálat megszabadítja az Úr szolgálattevőit; 5–6, Isteni tulajdonságok teszik őket alkalmassá az elrendelt szolgálatra; 7, Törekedni kell Isten dolgaira.

  MOST íme, acsodálatos munka jelenik meg hamarosan az emberek gyermekei között!

  Ezért, Ó ti, akik Isten aszolgálatába léptek, ügyeljetek, hogy bteljes szívetekkel, lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel cszolgáljátok őt, hogy dártatlanul állhassatok majd Isten előtt az utolsó napon.

  Ha tehát Istent kívánjátok szolgálni, ael vagytok hívva a munkára.

  Mert íme, a mező afehér, készen az baratásra; és lássátok, aki szívvel-lélekkel belevágja sarlóját, az craktárba gyűjt, és nem vész el, hanem szabadulást hoz a lelkének.

  És ahit, bremény, cjószívűség és dszereteteegyedül Isten fdicsőségére tekintő szemmel – teszik őt alkalmassá a munkára.

  Emlékezzetek ezekre: hit, aerény, tudás, mértékletesség, btürelem, testvéri kedvesség, isteniség, jószívűség, calázatosság, dszorgalom.

  aKérjetek és adatik nektek; kopogtassatok és megnyittatik nektek. Ámen.