Õpetus ja Lepingud

4. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu tema isale Joseph Smith vanemale Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta veebruarikuus (History of the Church, kd 1, lk 28).

1–4 Vapper teenimine päästab Issanda teenijad. 5–6 Jumalikud omadused teevad nad kõlblikuks teenima. 7 Jumala asju tuleb otsida.

1 Nüüd, vaata, inimlaste seas on esile tulemas aimepärane töö.

2 Seepärast, oo teie, kes te astute Jumala ateenistusse, vaadake, et te bteenite teda kõigest oma csüdamest, väest, meelest ja jõust, et te võiksite seista dlaitmatuna Jumala ees viimsel päeval.

3 Seepärast, kui teil on soov teenida Jumalat, olete te akutsutud tööle;

4 sest vaata, apõld on juba blõikuseks valge; ja ennäe, see, kes lööb sisse oma sirbi kõigest väest, see varub choiule, et ta ei hukkuks, vaid toob pääste oma hingele;

5 ning ausk, blootus, cligimesearmastus ja darmastus, epilk suunatud üksnes Jumala faule, teevad ta kõlblikuks selleks tööks.

6 Pidage meeles usku, avooruslikkust, teadmisi, mõõdukust, bkannatlikkust, vennalikku lahkust, jumalikkust, ligimesearmastust, calandlikkust, dusinust.

7 aPaluge ja te saate, koputage ja teile avatakse. Aamen.