Õpetus ja Lepingud

40. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile New Yorgi osariigis Fayette’is 1831. aasta jaanuarikuus (History of the Church, kd 1, lk 145). Enne selle ilmutuse ülestähendamist kirjutas prohvet: „Kuna James Covill hülgas Issanda sõna ja pöördus tagasi oma endiste põhimõtete ja inimeste juurde, andis Issand minule ja Sidney Rigdonile järgmise ilmutuse” (History of the Church, kd 1, lk 145).

1–3 Tagakiusamise kartus ja maailma mured toovad kaasa evangeeliumi hülgamise.

1 Vaata, tõesti, ma ütlen teile, et minu teenija aJames Covilli süda oli minu ees õige, sest ta tegi minuga lepingu, et ta kuuletub minu sõnale.

2 Ja ta avõttis sõna vastu rõõmuga, aga otsekohe ahvatles teda Saatan, ning btagakiusamise kartus ja maailma mured panid ta sõna chülgama.

3 Mispärast, ta murdis minu lepingu ja minule jääb talitada temaga nii, nagu ma heaks pean. Aamen.