KAPITTEL 40

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, New York, i januar 1831 (History of the Church 1:145). Før denne åpenbaringen ble nedtegnet, skrev profeten: “Da James Covill forkastet Herrens ord og vendte tilbake til sine tidligere prinsipper og til sitt folk, ga Herren meg og Sidney Rigdon følgende åpenbaring” (History of the Church 1:145).

1–3: Frykt for forfølgelse, samt verdens bekymringer, fører til at evangeliet blir forkastet.

  SE, sannelig sier jeg dere, at min tjener aJames Covills hjerte var rettferdig for meg, for han sluttet en pakt med meg at han ville adlyde mitt ord.

  Og han amottok ordet med glede, men straks fristet Satan ham, og frykten for bforfølgelse, samt verdens bekymringer, fikk ham til å cforkaste ordet.

  Derfor brøt han min pakt, og det er opp til meg å gjøre med ham som det synes meg best. Amen.