Õpetus ja Lepingud

44. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta veebruarikuu teisel poolel (History of the Church, kd 1, lk 157). Vastavalt siinesitatud nõudmisele määras Kirik, et eelseisva juunikuu alguses peetakse konverents.

1–3 Vanemad peavad kogunema konverentsile. 4–6 Nad peavad organiseeruma vastavalt maa seadustele ja hoolitsema vaeste eest.

1 Vaata, nõnda ütleb Issand teile, minu teenijad: Minule on otstarbekas, et minu kiriku vanemad kutsutaks kokku idast ja läänest ja põhjast ja lõunast, kirja teel või mõnel muul viisil.

2 Ja sünnib, et kuivõrd nad on ustavad ja rakendavad usku minusse, valan ma päeval, mil nad kokku kogunevad, nende peale oma aVaimu.

3 Ja sünnib, et nad lähevad välja ümberkaudsetele aladele ja ajutlustavad inimestele meeleparandusest.

4 Ja paljud apöörduvad, nii et te saate väge organiseeruda bvastavalt inimeste seadustele,

5 et teie avaenlastel ei oleks võimu teie üle; et te võiksite olla kaitstud kõigis asjus; et teil oleks võimalik kinni pidada minu seadustest; et saaks purustatud iga köidik, mille abil vaenlane minu rahvast hävitada püüab.

6 Vaata, ma ütlen teile, et te peate akülastama vaeseid ja abivajajaid ning leevendama nende olukorda, et neid võiks toetada seni, kuni kõik asjad saavad tehtud vastavalt minu seadusele, mille te saanud olete. Aamen.