Õpetus ja Lepingud

48. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 166–167). Prohvet oli küsinud Issanda käest maade soetamise kohta pühade sisseseadmiseks. See oli tähtis küsimus, mis puudutas Kiriku liikmete väljarännet Ühendriikide idaosast vastavalt Issanda käsule, et nad peavad kogunema Ohiosse (vaata osad 37:1–3; 45:64).

1–3 Ohio pühad peavad jagama oma maid oma vendadega. 4–6 Pühad peavad ostma maid, ehitama linna ja järgima oma juhtivate ametikandjate nõuandeid.

1 On vajalik, et te püsite praegusel ajal oma elukohtades, kui see sobib teie asjade seisuga.

2 Ja kuivõrd teil on maid, tuleb teil aeraldada neid vendadele idast;

3 ja kuivõrd teil maid ei ole, ostku nad praegu neid ümberkaudsetel aladel, nagu nad heaks peavad, sest on vajalik, et neil oleks koht, kus praegu elada.

4 On vajalik, et te säästate nii palju raha, kui te suudate, ja et te omandate kõik, mis te saate, õigemeelsuses, et omal ajal te oleksite võimelised aostma pärisosaks maad, bisegi linna.

5 Seda kohta ei ole veel ilmutatud, aga pärast seda, kui teie vennad tulevad idast, tuleb määrata akindlad mehed ja neile antakse bteada koht, ehk see ilmutatakse neile.

6 Ja nemad tuleb määrata ostma maid ja tegema algust alinnale aluse rajamisega; ja siis tuleb teil alustada kogunemist koos oma peredega, iga mees oma bperega, vastavalt oma olukorrale ja nii, nagu kiriku juhatus ja piiskop temale määranud on, kooskõlas seaduste ja käskudega, mis te olete saanud ja mis te edaspidi saate. Just nii. Aamen.