De Leer en Verbonden

Afdeling 48

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:166–167.) De profeet had navraag gedaan bij de Heer over de gang van zaken bij het verkrijgen van land voor de vestiging van de heiligen. Dit was een belangrijke aangelegenheid gezien de trek van de leden van de kerk uit het oosten van de Verenigde Staten, die gehoorzaamden aan het gebod des Heren om zich in Ohio te verzamelen. (Zie afdeling 37:1–3; 45:64.)

1–3: de heiligen in Ohio moeten hun land met hun broeders delen; 4–6: de heiligen moeten land kopen, een stad bouwen en de raad van hun presiderende functionarissen opvolgen.

1 Het is noodzakelijk dat gij voorlopig in uw woonplaats blijft, naargelang uw omstandigheden dat toelaten.

2 En voor zoverre gij land hebt, zult gij ervan ageven aan de broeders uit het oosten;

3 en voor zoverre gij geen land hebt, laten zij voorlopig kopen in die omstreken, naar het hun goeddunkt, want het is nodig dat zij voorlopig een plaats hebben om te wonen.

4 Het is nodig dat gij zoveel mogelijk geld spaart en dat gij zoveel mogelijk in gerechtigheid verkrijgt, opdat gij mettertijd in staat zult zijn land te akopen als erfdeel, bja, de stad.

5 De plaats zal nog niet geopenbaard worden; maar nadat uw broeders uit het oosten gekomen zijn, moeten er abepaalde mannen aangewezen worden, en hun zal het gegeven worden de plaats te bweten, ofwel hun zal het geopenbaard worden.

6 En er zal hun opgedragen worden land te kopen en een begin te maken met het grondvesten van de astad; en dan zult gij beginnen u met uw gezinnen te verzamelen, iedere man volgens zijn bgezin, naar zijn omstandigheden, en zoals het hem door het presidium en de bisschop van de kerk aangewezen wordt, volgens de wetten en geboden die gij ontvangen hebt, en die gij hierna ontvangen zult. Ja, amen.