Õpetus ja Lepingud

54. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Newel Knightile Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 180–181). Kiriku liikmed Ohio osariigis Thompsonis asuvas koguduses olid lahkarvamusel küsimustes, mis puudutasid omandi pühitsemist. Avaldus isekust ja ahnust ning Leman Copley oli murdnud oma lepingu, millega ta oli pühitsenud oma suure talukoha pärisosaks New Yorgi osariigist Colesville’ist saabuvatele pühadele. Ka Ezra Thayre oli osaline selles sõnasõjas. Seetõttu olid Newel Knight (Thompsonis oleva koguduse juhataja) ja teised vanemad tulnud prohveti juurde küsima, mida edasi teha. Prohvet küsis Issandalt ja sai selle ilmutuse (vaata ka osa 56, mis seda teemat jätkab).

1–6 Et saada halastuse osaliseks, peavad pühad kinni pidama evangeeliumi lepingust. 7–10 Nad peavad olema katsumustes kannatlikud.

1 Vaata, nõnda ütleb Issand, nimelt aAlfa ja Oomega, algus ja lõpp, nimelt see, kes blöödi risti maailma pattude eest:

2 Vaata, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, minu teenija Newel Knight: Sul tuleb püsida kindlana ametis, mille ma sulle määranud olen.

3 Ja kui su vennad soovivad pääseda oma vaenlaste käest, siis nad parandagu meelt kõigist oma pattudest ja saagu tõeliselt aalandlikuks minu ees ning tasaseks.

4 Ja kuna alepingut, mille nad minuga tegid, on murtud, siis just nõnda sai see btühistatud ja on nüüd kehtetu.

5 Ja häda sellele, kelle kaudu see arikkumine tuleb, sest talle oleks parem, kui ta oleks uppunud meresügavusse.

6 Aga õnnistatud on need, kes on kinni pidanud lepingust ja täitnud käsku, sest nendele saab osaks ahalastus.

7 Mispärast, minge nüüd ja põgenege maalt, et teie vaenlased ei tuleks teie peale; ja asuge teele ning määrake see, keda te soovite, oma juhiks ja maksma rahasid teie eest.

8 Ja asuge nõnda teele läänepoolsetele aladele, aMissouri maale, laamanlaste ääremaadele.

9 Ja kui te olete oma teekonna lõpetanud, vaata, ma ütlen teile: Püüdke endid aelatada nagu muudki inimesed, kuni ma valmistan teie jaoks paiga.

10 Ja veel – olge katsumustes akannatlikud, kuni ma btulen; ja vaata, ma tulen äkitselt, ja minu tasu on koos minuga, ning need, kes on mind varakult cotsinud, leiavad dhingamise oma hingedele. Just nii. Aamen.