57. kafli

Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Síon, Jacksonsýslu, Missouri, 20. júlí 1831 (History of the Church, 1:189–190). Í samræmi við fyrirmæli Drottins (52. kafli) höfðu öldungarnir ferðast frá Kirtland til Missouri og orðið fyrir margskonar reynslu og mætt nokkurri andstöðu. Eftir að hafa hugleitt ásigkomulag Lamaníta, skort á menningu, siðfágun og trú meðal fólksins almennt, hrópaði spámaðurinn: „Hvenær mun eyðimörkin blómgast sem rós? Hvenær mun Síon reist í dýrð sinni, og hvar mun musteri þitt standa, sem allar þjóðir skulu koma til á síðustu dögum?” (History of the Church, 1:189). Spámaðurinn fékk þá þessa opinberun.

1–3, Independence, Missouri, er staðurinn undir borg Síonar og musterið; 4–7, Hinir heilögu skulu kaupa lönd og hljóta arf á því svæði; 8–16, Sidney Gilbert skal opna verslun, W. W. Phelps skal vera prentari og Oliver Cowdery skal ritstýra efni til birtingar.

  HLÝÐIÐ á, ó, þér öldungar kirkju minnar, segir Drottinn Guð yðar, þér sem hafið safnast saman samkvæmt boði mínu til þessa lands, sem er Missouri, og er það land, sem ég hef útnefnt og helgað til samansöfnunar hinna heilögu.

  Þetta er þess vegna fyrirheitna landið og borgarstæði Síonar.

  Og svo segir Drottinn Guð yðar: Ef þér viljið meðtaka visku, þá er hér viska. Sjá, sá staður, sem nú kallast Independence, er miðpunkturinn, og spildan undir musterið liggur í vestur, á lóð sem ekki er fjarri dómhúsinu.

  Þess vegna er það viturlegt, að hinir heilögu kaupi landið og einnig hverja spildu, sem liggur til vesturs, allt að markalínunni milli Gyðinga og Þjóðanna—

  Og einnig hverja spildu, sem liggur að sléttunum, að svo miklu leyti sem lærisveinar mínir geta keypt land. Sjá, í þessu er viska, svo að þeir geti fengið það til ævarandi arfleifðar.

  Og lát þjón minn Sidney Gilbert standa í því embætti, sem ég hef útnefnt honum, að taka á móti fé, að vera erindreki kirkjunnar og kaupa land í öllum nærliggjandi héruðum eins og unnt er að gjöra í réttlæti og eins og skynsemin segir til um.

  Og lát þjón minn Edward Partridge standa í því embætti, sem ég hef útnefnt honum, og úthluta hinum heilögu arfleifð sinni, já, eins og ég hef boðið, og einnig þá, sem hann hefur tilnefnt sér til aðstoðar.

  Og sannlega segi ég yður enn fremur: Lát þjón minn Sidney Gilbert koma sér fyrir á þessum stað og setja upp verslun, svo að hann geti selt vörur heiðarlega og geti aflað fjár til kaupa á landi, hinum heilögu til góðs, og geti séð lærisveinum mínum fyrir öllu því, sem þeir þarfnast til að koma sér fyrir á arfleifð sinni.

  Og lát einnig þjón minn Sidney Gilbert afla sér leyfisbréfs—sjá, hér er viska, og hver sem les, hann skilji—svo að hann geti einnig sent fólkinu vörur, já, með hverjum ritara sem hann vill af þeim, sem ráðnir eru í þjónustu hans—

  10 Og sjái þannig fyrir mínum heilögu, svo að fagnaðarerindi mitt verði prédikað þeim, sem í myrkri og á skuggasvæðum dauðans sitja.

  11 Og sannlega segi ég yður enn: Lát þjón minn William W. Phelps koma sér fyrir á þessum stað og starfa sem prentari kirkjunnar.

  12 Og tak eftir, ef heimurinn veitir ritum hans viðtöku—sjá, hér er viska—skal hann afla alls þess, sem hann getur í réttlæti, hinum heilögu til heilla.

  13 Og lát þjón minn Oliver Cowdery aðstoða hann, já, eins og ég hef boðið, á hverjum þeim stað, sem ég mun útnefna honum, við að afrita og leiðrétta og velja, svo að allt verði rétt fyrir mér, eins og andinn mun sanna með honum.

  14 Og lát þannig þá, sem ég hef talað um, koma sér fyrir á landi Síonar ásamt fjölskyldum sínum eins fljótt og auðið er til að gjöra þessa hluti, já, það sem ég hef sagt.

  15 Og nú varðandi samansöfnunina—Lát biskupinn og erindrekann undirbúa hið bráðasta komu þeirra fjölskyldna, sem boðið hefur verið að koma til þessa lands, og koma þeim fyrir á arfleifð sinni.

  16 Öðrum öldungum og meðlimum skulu gefin frekari fyrirmæli síðar. Já, vissulega. Amen.