Õpetus ja Lepingud

60. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Jacksoni maakonnas 8. augustil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 201–202). Seekord olid vanemad, kes olid määratud tagasi pöörduma itta, soovinud saada teada, kuidas nad peaksid jätkama ning millisel marsruudil ja viisil nad peaksid reisima.

1–9 Vanemad peavad jutlustama evangeeliumi paheliste kogudustes. 10–14 Nad ei peaks raiskama oma aega laiseldes ega matma maha oma talente. 15–17 Nad võivad pesta oma jalad tunnistuseks nende vastu, kes evangeeliumi tagasi lükkavad.

1 Vaata, nõnda ütleb Issand oma kiriku vanematele, kes peavad kiiresti naasma maale, kust nad tulid: Vaata, minule on meelepärane, et te olete siia tulnud;

2 kuid mõnedega ma ei ole väga rahul, sest nad ei taha avada oma asuud, vaid bpeidavad talendi, mis ma neile andnud olen, ckartuse tõttu inimese ees. Häda sellistele, sest minu viha on süttinud nende vastu!

3 Ja sünnib, kui nad ei ole minule ustavamad, et see avõetakse ära, nimelt see, mis neil on.

4 Sest mina, Issand, valitsen ülal taevastes ja maa avägede seas; ja päeval, mil ma kogun oma bkalliskivid, saavad kõik inimesed teada, mis see on, milles ilmneb Jumala vägi.

5 Ent tõesti, ma tahan teile rääkida teie teekonnast maale, kust te tulite. Tehtagu veesõiduk või ostetagu, nagu te heaks arvate, minu jaoks pole vahet, ja asuge kiiresti teele paika, mida kutsutakse Saint Louisiks.

6 Ja sealt asugu minu teenijad Sidney Rigdon, Joseph Smith noorem ja Oliver Cowdery teele Cincinnatisse;

7 ja tolles paigas nad tõstku oma hääled ja kuulutagu minu sõna valju häälega, ilma raevu või kahtlemiseta, tõstes oma pühad käed nende kohale. Sest mina suudan teid teha apühaks, ja teie patud on teile bandeks antud.

8 Ja ülejäänud asugu teele Saint Louisist kahekaupa ja jutlustagu sõna paheliste inimeste koguduste seas, mitte kiirustades, kuni nad naasevad kirikutesse, kust nad tulid.

9 Ja kõike seda kirikute heaks; selle kavatsusega olen ma nad saatnud.

10 Ja minu teenija aEdward Partridge eraldagu osa rahast, mis ma olen temale andnud, minu vanematele, kellel on kästud tagasi pöörduda;

11 ja see, kellel on võimalik, andku see tagasi esindaja kaudu; ja see, kellel ei ole, sellelt seda ei nõuta.

12 Ja nüüd ma räägin ülejäänute kohta, kes sellele maale tulevad.

13 Vaata, nad on saadetud jutlustama minu evangeeliumi paheliste inimeste koguduste seas; mispärast, ma annan nendele sellise käsu: Sa ei tohi araisata oma aega laiseldes ega matta maha oma btalenti, nii et sellest ei saada teada!

14 Ja pärast seda, kui sa oled tulnud Siioni maale ja oled kuulutanud minu sõna, pead sa kiiresti tagasi pöörduma ja kuulutama minu sõna paheliste inimeste koguduste seas, mitte kiirustades ega araevuga ega vaieldes.

15 Ja raputa atolm oma jalgadelt nende vastu, kes ei võta sind vastu, mitte nende ees, et sa neid vihale ei ajaks, vaid salajas, ja pese oma jalad tunnistuseks nende vastu kohtupäeval.

16 Vaata, sellest teile piisab, ja see on selle tahe, kes teid saatis.

17 Ja minu teenija Joseph Smith noorema suu läbi antakse teada Sidney Rigdoni ja Oliver Cowdery kohta. Ülejäänu edaspidi. Just nii. Aamen.