Õpetus ja Lepingud

62. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri jõe kaldal Missouri osariigis Charitonis 13. augustil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 205–206). Sel päeval kohtasid prohvet ja tema kaaskond oma teel Independence’ist Kirtlandi mitmeid vanemaid, kes olid teel Siioni maale, ja pärast rõõmsaid tervitusi said nad selle ilmutuse.

1–3 Tunnistused pannakse kirja taevas. 4–9 Vanematel tuleb reisida ja jutlustada vastavalt oma otsustusvõimele ja nii, nagu Vaim juhatab.

1 Vaadake ja võtke kuulda, oo teie, minu kiriku vanemad, ütleb teie Jumal Issand, nimelt Jeesus Kristus, teie aeestkostja, kes tunneb inimese nõrkust ja teab, kuidas baidata neid, kes on ckiusatuses.

2 Ja tõesti minu silmad on nende peal, kes veel ei ole läinud Siioni maale; mispärast, teie missioon ei ole veel täidetud.

3 Sellele vaatamata te olete õnnistatud, asest tunnistus, mida te olete andnud, on bkirja pandud taevas inglitele vaatamiseks; ja nad rõõmustavad teie üle, ja teie cpatud on teile andeks antud.

4 Ja nüüd jätkake oma teekonda. Kogunege aSiioni maale; ja pidage koosolek ja rõõmustage koos, ja ohverdage Kõigekõrgemale sakrament.

5 Ja siis võite te tagasi pöörduda tunnistama, jah, isegi kõik koos või kahekaupa, nagu te heaks arvate, minu jaoks pole vahet; olge vaid ustavad ja akuulutage rõõmusõnumeid maa elanikele ehk paheliste inimeste koguduste seas.

6 Vaata, mina, Issand, olen teid kokku toonud, et võiks täituda tõotus, et ustavad teie seast võiksid saada säästetud ja rõõmustada koos Missouri maal. Mina, Issand, tõotan ustavatele ja ma ei või avaletada.

7 Mina, Issand, olen valmis – kui keegi teie seast soovib sõita hobustega või muuladega või vankrites, saab ta selle õnnistuse, kui ta võtab selle vastu Issanda käest atänuliku südamega kõigis asjus.

8 Need asjad jäävad teie teha vastavalt teie otsustusvõimele ja Vaimu juhatusele.

9 Vaata, akuningriik on teie. Ja vaata, ja ennäe, mina olen bustavatega alati. Just nii. Aamen.