KAPITTEL 62

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith på bredden av elven Missouri, i Chariton, Missouri, den 13. august 1831 (History of the Church 1:205–206). Denne dagen møtte profeten og hans følge, som var på vei fra Independence til Kirtland, flere eldster som var underveis til Sions land. Etter å ha hilst hjertelig på hverandre, ble denne åpenbaringen mottatt.

1–3: Vitnesbyrd blir nedtegnet i himmelen. 4–9: Eldstene skal reise og forkynne etter egen dømmekraft og slik de blir veiledet av Ånden.

  SE og lytt, O min kirkes eldster, sier Herren deres Gud, ja, Jesus Kristus, deres atalsmann som kjenner menneskets svakhet og vet hvordan han skal komme dem til bhjelp som blir cfristet.

  Og sannelig, mine øyne hviler på dem som ennå ikke har reist opp til Sions land, derfor er deres misjon ennå ikke fullført.

  Likevel er dere velsignet, for det avitnesbyrd dere har båret, er bnedtegnet i himmelen så englene kan se det, og de fryder seg over dere, og deres csynder er dere tilgitt.

  Og fortsett nå deres reise. Samle dere i aSions land, avhold et møte, gled dere sammen og ofre et sakrament til Den Aller Høyeste.

  Og deretter kan dere vende tilbake for å bære vitnesbyrd, ja, i samlet flokk, eller to og to, som det synes dere best, det spiller ingen rolle for meg, bare dere er trofaste og aforkynner det glade budskap for jordens innbyggere, eller i de ugudeliges forsamlinger.

  Se, jeg, Herren, har ført dere sammen så løftet kunne bli oppfylt, så de trofaste blant dere kunne bli bevart og glede seg sammen i Missouris land. Jeg, Herren, gir løfter til de trofaste og kan ikke alyve.

  Jeg, Herren, er villig om noen av dere ønsker å ferdes på hesteryggen eller på esler, eller i vogner, han skal motta denne velsignelse hvis han mottar den fra Herrens hånd med et atakknemlig hjerte i alle ting.

  Disse ting er det opp til dere å gjøre etter egen dømmekraft og etter Åndens veiledning.

  Se, ariket er deres. Og se, jeg er alltid bmed de trofaste. Slik er det. Amen.