Õpetus ja Lepingud

65. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1831. aasta oktoobrikuus (History of the Church, kd 1, lk 218). Prohvet nimetab seda ilmutust palveks.

1–2 Jumala kuningriigi võtmed usaldatakse inimesele maa peal ja evangeelium võidutseb. 3–6 Tuhandeaastane taevariik tuleb ja ühineb Jumala kuningriigiga maa peal.

1 Võtke kuulda, ja ennäe, nagu kellegi hääl, kes on saadetud alla ülevalt, kes on vägev ja võimas, kelle väljatulek ulatub maa äärteni, jah, kelle hääl kõlab inimestele: aValmistage Issandale teed, tehke tema rajad sirgeks!

2 Jumala akuningriigi bvõtmed usaldatakse inimesele maa peal, ja sealt veereb evangeelium välja maa äärteni nagu ckivi, mis on mäest lahti murtud ilma käte abita, veereb edasi, kuni ta on dtäitnud terve maa;

3 jah, hääl, mis hüüab: Valmistage Issandale teed, valmistage Talle aõhtusöömaaeg, seadke end valmis bPeigmehe tulekuks!

4 Palvetage Issanda poole, hüüdke tema püha nime, tehke inimeste seas teatavaks tema imelised teod.

5 Hüüdke Issanda poole, et tema kuningriik võiks minna edasi maa peal, et selle elanikud võiksid selle vastu võtta ja olla valmis tulevasteks päevadeks, mil Inimese Poeg atuleb taevas alla, briietatuna oma cauhiilguse säraga, et kohata Jumala dkuningriiki, mis on rajatud maa peal.

6 Mispärast, mingu Jumala akuningriik edasi, et btaevariik võiks tulla, et sina, oo Jumal, võiksid saada austatud nii taevas kui maa peal, et sinu vaenlased alistataks; sest csinu päralt on austus, vägi ja au igavesest ajast igavesti. Aamen.