Õpetus ja Lepingud

7. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta aprillikuus, kui nad küsisid Uurimi ja Tummimi kaudu, kas armastatud jünger Johannes viibib veel lihas või on surnud. Ilmutuse on Johannes ise pärgamendile kirjutanud ja see on peidetud ülestähenduse tõlgitud versioon (History of the Church, kd 1, lk-d 35–36).

1–3 Armastatud Johannes elab, kuni tuleb Issand. 4–8 Peetrusel, Jaakobusel ja Johannesel on evangeeliumi võtmed.

1 Ja Issand ütles mulle: Johannes, mu aarmas, mida sa bsoovid? Sest kui sa palud, mida sa tahad, siis see sulle antakse.

2 Ja ma ütlesin temale: Issand, anna mulle võim asurma üle, et ma võiksin elada ja tuua hingi sinu juurde.

3 Ja Issand ütles mulle: Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kuna sa seda soovid, aviibid sa niikaua, kuni ma tulen oma bauhiilguses, ja kuulutad cprohvetlikult rahvuste, suguharude, keelte ja rahvaste ees.

4 Ja sel põhjusel ütles Issand Peetrusele: Kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub? Sest tema soovis, et ta võiks tuua hingi minu juurde, aga sina soovid, et sa võiksid kiiresti tulla minu juurde minu akuningriiki.

5 Ma ütlen sulle, Peetrus, et see oli hea soov; aga mu armas on soovinud, et ta võiks teha rohkem ehk veel suuremat tööd inimeste seas, kui ta enne on teinud.

6 Jah, ta on ette võtnud suurema töö; seepärast, ma teen tema kui tuleleegiks ja ateenivaks ingliks; ta saab teenima neid, kes bpärivad pääste, kes elavad cmaa peal.

7 Ja ma teen sind temale teenijaks, ja sinu vennale Jaakobusele; ja teile kolmele annan ma selle väe ja selle teenimistöö avõtmed, kuni ma tulen.

8 Tõesti, ma ütlen teile: Te mõlemad saate vastavalt oma soovidele, sest te mõlemad arõõmustate selle üle, mida te olete soovinud.