Secţiunea 71

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Sidney Rigdon, la Hiram, Ohio, la 1 decembrie 1831 (History of the Church, 1:238–239). Profetul continuase să traducă Biblia, cu Sidney Rigdon drept copistul lui, până când această revelaţie a fost primită, moment în care, traducerea a fost întreruptă pentru a permite să se îndeplinească instrucţiunile date aici. Fraţii trebuiau să meargă înainte să predice pentru a calma sentimentele neprieteneşti care se dezvoltaseră împotriva Bisericii, ca rezultat al publicării în ziar a unor articole de către Ezra Booth, care devenise apostat.

1–4, Joseph Smith şi Sidney Rigdon sunt trimişi să proclame Evanghelia; 5–11, Duşmanii sfinţilor vor fi făcuţi de ruşine.

  IATĂ, aşa spune Domnul către voi, slujitorii Mei, Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon, într-adevăr a venit timpul când Mi se pare necesar şi oportun ca voi să deschideţi gura pentru a proclama Evanghelia Mea, lucrurile împărăţiei, explicând tainele ei folosind scripturile, potrivit acelei părţi a Spiritului şi a puterii care vă va fi dată vouă, exact după cum vreau.

  Adevărat vă spun vouă, proclamaţi către lumea din regiunile din împrejurimi, şi, de asemenea, în Biserică, în cursul unei perioade de timp, până când vi se va face cunoscut vouă.

  Adevărat, aceasta este o misiune pe care v-o dau vouă pentru un timp.

  De aceea, lucraţi în via Mea. Chemaţi locuitorii pământului şi depuneţi mărturie şi pregătiţi calea pentru poruncile şi revelaţiile care urmează să vină.

  Acum, iată aceasta este înţelepciunea; cine citeşte, să înţeleagă şi, de asemenea, să primească;

  Pentru că aceluia care primeşte, i se va da mai din belşug, chiar putere.

  De aceea, faceţi de ruşine pe duşmanii voştri; chemaţi-i să vă întâlnească atât în public, cât şi în particular; şi în măsura în care sunteţi credincioşi, ruşinea lor se va manifesta.

  De aceea, să aducă ei dovezile cele mai tari împotriva Domnului.

  Adevărat, aşa vă spune Domnul: orice armă făurită împotriva voastră va fi fără putere;

  10 Şi, dacă cineva ridică glasul împotriva voastră, el va fi făcut de ruşine la timpul ales de Mine.

  11 De aceea, ţineţi poruncile Mele; ele sunt adevărate şi demne de încredere. Chiar aşa. Amin.