Õpetus ja Lepingud

73. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile Ohio osariigis Hiramis 10. jaanuaril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 241–242). Eelnenud detsembrikuu esimesest poolest peale olid prohvet ja Sidney tegelenud jutlustamisega ning seeläbi oli suudetud palju korda saata negatiivsete tunnete vähendamisel, mis olid tõusnud Kiriku vastu (vaata 71. osa päist).

1–2 Vanematel tuleb jätkata jutlustamist. 3–6 Joseph Smithil ja Sidney Rigdonil tuleb jätkata Piibli tõlkimist, kuni see saab valmis.

1 Sest tõesti, nõnda ütleb Issand: Minule on otstarbekas, et anad jätkavad evangeeliumi jutlustamist ja kirikute õhutamist ümberkaudsetel aladel kuni konverentsini;

2 ja siis, vaata, tehakse neile teatavaks konverentsi ahäälega nende mitmed ülesanded.

3 Nüüd, tõesti, ma ütlen teile, minu teenijad Joseph Smith noorem ja Sidney Rigdon, ütleb Issand, et on aotstarbekas taas btõlkida;

4 ja kuivõrd on võimalik, jutlustada ümberkaudsetel aladel kuni konverentsini; ja pärast seda on otstarbekas jätkata tõlkimistööd, kuni see valmis saab.

5 Ja see olgu tegevuskavaks vanematele kuni edasiste teadmiste saamiseni, just nagu on kirjutatud.

6 Nüüd ma ei anna teile praegu rohkemat. aVöötage oma niuded ja olge arukad. Just nii. Aamen.