Õpetus ja Lepingud

79. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk 257).

1–4 Jared Carter kutsutakse jutlustama Trööstija kaudu evangeeliumi.

1 Tõesti, ma ütlen teile, et minu tahe on, et minu teenija Jared Carter läheks taas idapoolsetele maadele, paigast paika ja linnast linna, selle apühitsemise väes, millega ta on ametisse pühitsetud, kuulutades rõõmusõnumeid suurest õnnest, nimelt igavikulist evangeeliumi.

2 Ja ma saadan tema peale aTrööstija, kes õpetab talle tõde ja teed, mida mööda tal tuleb minna.

3 Ja kuivõrd ta on ustav, kroonin ma tema taas vihkudega.

4 Mispärast, olgu sinu süda rõõmus, minu teenija Jared Carter, ja ära akarda, ütleb sinu Issand, nimelt Jeesus Kristus. Aamen.