Secţiunea 7

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Oliver Cowdery, în Harmony, Pennsylvania, în aprilie 1829, când ei au întrebat prin Urim şi Tumim dacă Ioan, ucenicul iubit, a rămas în trup sau a murit. Revelaţia este o versiune tradusă a înregistrării făcute pe pergament de către Ioan şi ascunsă de el însuşi (History of the Church, 1:35–36).

1–3, Ioan cel iubit va trăi până ce Domnul va veni; 4–8, Petru, Iacov şi Ioan deţin cheile Evangheliei.

  ŞI Domnul a spus către mine: Ioan, preaiubitul Meu, ce doreşti tu? Pentru că, dacă Îmi vei cere, ceea ce vei vrea, ţi se va acorda.

  Şi eu am spus Domnului: Doamne, dă-mi putere asupra morţii, ca să pot să trăiesc şi să aduc suflete la Tine.

  Şi Domnul mi-a spus mie: Adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, deoarece tu doreşti aceasta, tu vei rămâne până voi veni în slava Mea şi vei profeţi în faţa naţiunilor, a neamurilor, a limbilor şi a popoarelor.

  Şi pentru acest motiv Domnul a spus lui Petru: Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Pentru că el a dorit de la Mine, ca el să poată aduce suflete la Mine, dar tu doreşti ca tu să poţi să vii mai repede în împărăţia Mea.

  Îţi spun ţie Petru, aceasta a fost o dorinţă bună; dar preaiubitul a dorit să poată face mai mult, adică un lucru printre oameni chiar mai mare decât ceea ce a făcut înainte.

  Da, el a luat asupra lui o lucrare mai mare; de aceea îl voi face ca o flacără de foc şi îl voi face un înger slujitor; el va sluji pentru cei ce trăiesc pe pământ, care vor fi moştenitorii salvării.

  Şi te voi face slujitorul lui şi al fratelui tău Iacov; şi vouă, la toţi trei, vă voi da puterea şi cheile slujirii până ce voi veni.

  Adevărat vă spun vouă, voi veţi avea amândoi potrivit dorinţei voastre, căci vă bucuraţi amândoi de ceea ce aţi dorit.