KAPITTEL 80

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257).

1–5: Stephen Burnett og Eden Smith kalles til å forkynne hvor som helst de måtte ønske.

  SANNELIG, så sier Herren til deg, min tjener Stephen Burnett: Gå, ja, gå ut i verden og aforkynn evangeliet for enhver skapning som kan høre din røst.

  Og ettersom du ønsker en ledsager, vil jeg gi deg min tjener Eden Smith.

  Derfor, gå ut og forkynn mitt evangelium, enten mot nord eller syd, mot øst eller vest, det være det samme, for dere kan ikke gå feil.

  Forkynn derfor det som dere har hørt og virkelig tror og avet er sant.

  Se, dette er hans vilje som har akalt dere, deres Forløser, ja, Jesus Kristus. Amen.