Secţiunea 83

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Independence, Missouri, la 30 aprilie 1832 (History of the Church, 1:269–270). Această revelaţie a fost primită de profet când era într-un consiliu cu fraţii lui.

1–4, Femeile şi copiii au dreptul la sprijin din partea soţilor şi a taţilor lor; 5–6, Văduvele şi orfanii au dreptul la sprijin din partea Bisericii.

  ADEVĂRAT, astfel spune Domnul, în plus la legile Bisericii cu privire la femeile şi copiii care aparţin Bisericii şi care şi-au pierdut soţii sau taţii:

  Femeile au dreptul la sprijin din partea soţilor până când ei sunt luaţi de pe pământ; şi, dacă ele nu sunt găsite păcătoase, ele vor beneficia de legătură frăţească în Biserică.

  Şi dacă nu sunt credincioase nu vor beneficia de legătură frăţească în Biserică; totuşi, ele pot păstra proprietăţile potrivit legilor ţării.

  Şi toţi copiii au dreptul la sprijin din partea părinţilor până la majorat.

  Şi după aceea, ei au dreptul la sprijin din partea Bisericii sau, cu alte cuvinte, din magazia Domnului, dacă părinţii lor nu au să le dea moşteniri.

  Şi magazia trebuie ţinută prin ceea ce se consacră Bisericii; şi se va avea grijă de văduve şi de orfani, ca şi de cei săraci. Amin.