Õpetus ja Lepingud

86. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 6. detsembril 1832 (History of the Church, kd 1, lk 300). See ilmutus saadi ajal, kui prohvet vaatas üle ja toimetas Piibli tõlke käsikirja.

1–7 Issand selgitab tähendamissõna nisust ja umbrohust. 8–11 Ta selgitab preesterluse õnnistusi, mis saavad osaks neile, kes on seaduslikud pärijad lihas.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand teile, minu teenijad, atähendamissõna kohta nisust ja umbrohust:

2 Vaata, tõesti, ma ütlen: Põld on maailm ja apostlid on seemne külvajad;

3 ja pärast seda, kui nad olid langenud unne, tuli kiriku suur tagakiusaja, taganenu, see hoor, nimelt aBabülon, kes paneb kõik rahvad jooma oma karikast, kelle südametesse vaenlane, nimelt Saatan, istub valitsema – vaata, tema külvab umbrohtu; mispärast, umbrohi lämmatab nisu ja ajab bkiriku kõnnumaale.

4 Aga vaata, aviimsetel päevadel, nimelt nüüd, kui Issand hakkab esile tooma sõna ja kõrred võrsuvad ning on veel õrnad –

5 vaata, tõesti, ma ütlen teile: aInglid hüüavad Issanda poole päeval ja ööl, olles valmis ja oodates, et nad saadetaks välja, et blõigata põldudelt saak.

6 Aga Issand ütleb neile: Ärge kitkuge välja umbrohtu, kuni kõrred on veel õrnad (sest tõesti, teie usk on nõrk), et te ei hävitaks samuti ka nisu.

7 Seepärast, laske nisul ja umbrohul kasvada koos, kuni see on lõikuseks täielikult küps, siis koguge kõigepealt umbrohu seast kokku nisu, ja pärast nisu kogumist, vaata, ja ennäe – umbrohi on seotud vihkudeks ja põld jääb põletamiseks.

8 Seepärast, nõnda ütleb Issand teile, kellega apreesterlus on jätkunud teie isade põlvnemisliini pidi –

9 sest teie olete seaduslikud apärijad lihas ja olete ühes Kristusega olnud Jumalas bpeidus maailma eest –

10 seepärast on teie elu ja preesterlus jäänud püsima ja peab jääma püsima teie ja teie põlvnemisliini kaudu kuni kõikide asjade ataastamiseni, mida on räägitud kõikide pühade prohvetite suu läbi maailma algusest peale.

11 Seepärast, õnnistatud olete teie, kui te jätkate minu headuses, avalgusena paganatele ja selle preesterluse kaudu päästjatena minu Iisraeli brahvale. Issand on seda öelnud. Aamen.