Secţiunea 86

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 6 decembrie 1832 (History of the Church, 1:300). Această revelaţie a fost primită în timp ce profetul revedea şi edita manuscrisul traducerii Bibliei.

1–7, Domnul dă semnificaţia pildei grâului şi a neghinei; 8–11, El explică binecuvântările preoţiei pentru aceia care sunt moştenitori legitimi după trup.

  ADEVĂRAT, aşa vă spune Domnul vouă, slujitorii Mei, cu privire la pilda grâului şi a neghinei:

  Iată, adevărat vă spun, câmpul era lumea şi apostolii erau semănătorii de seminţe;

  Şi după ce au adormit, marele persecutor al Bisericii, apostatul, curva, chiar cetatea Babilonului, care face să bea din cupa ei toate naţiunile în inima cărora duşmanul, chiar Satana, domneşte—iată, el seamănă neghina; de aceea, neghina sufocă grâul şi conduce Biserica în pustiu.

  Dar iată, în ultimele zile, chiar acum când Domnul începe să aducă cuvântul şi iarba răsare şi este încă plăpândă—

  Iată, adevărat vă spun, îngerii, care sunt pregătiţi şi aşteaptă să fie trimişi să secere câmpul, strigă zi şi noapte către Domnul;

  Dar, Domnul le spune: Nu smulgeţi neghina cât timp iarba este încă plăpândă (pentru că, adevărat, credinţa voastră este slabă), ca nu cumva să distrugeţi şi grâul.

  De aceea, grâul şi neghina să crească împreună până când recolta este pe deplin coaptă; apoi, întâi trebuie să adunaţi grâul dintre neghină şi după ce grâul este adunat, ascultaţi şi iată, neghina va fi legată în snopi şi câmpul va rămâne să fie ars.

  De aceea, aşa vă spune Domnul vouă, prin care preoţia a continuat, prin obârşia strămoşilor voştri—

  Pentru că voi sunteţi moştenitori legitimi, după trup, şi aţi fost ascunşi de lume cu Hristos, în Dumnezeu—

  10 De aceea, viaţa şi preoţia voastră au rămas şi trebuie să rămână prin voi şi prin obârşia voastră până la restaurarea tuturor lucrurilor spuse prin gura tuturor profeţilor sfinţi de când a început lumea.

  11 De aceea, binecuvântaţi sunteţi voi, dacă o să continuaţi în bunătatea Mea, fiind o lumină către neamuri şi, prin această preoţie, un salvator pentru poporul Meu, Israel. Domnul a spus aceasta. Amin.