Õpetus ja Lepingud

87. osa

Ilmutus ja prohvetlik kuulutus sõjast, antud prohvet Joseph Smithi kaudu 25. detsembril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 301–302). See osa saadi ajal, mil vennad mõtisklesid ja arutlesid aafriklaste orjuse üle Ameerika mandril ja üldse inimlaste orjuse üle kogu maailmas.

1–4 Ennustatakse sõda põhja- ja lõunaosariikide vahel. 5–8 Kõigi maa elanike peale langevad suured õnnetused.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand sõdade kohta, mis peagi aset leiavad alates aLõuna-Carolina vastuhakuga, mis lõpuks toovad surma ja viletsust paljudele hingedele.

2 Ja tuleb aeg, mil asõda valatakse välja kõikide rahvaste peale alates sellest paigast.

3 Sest vaata, lõunaosariigid eralduvad põhjaosariikide vastu, ja lõunaosariigid kutsuvad appi teisi rahvaid, koguni Suurbritannia rahva, nagu neid kutsutakse, ja nemad kutsuvad appi ka teisi rahvaid, et kaitsta ennast teiste rahvaste eest; ja siis valatakse asõda välja kõigi rahvaste peale.

4 Ja pärast paljusid päevi sünnib, et aorjad tõusevad üles oma isandate vastu ja nad seatakse üles väeosadena ja õpetatakse sõdima.

5 Ja sünnib samuti, et ülejäänud, kes on maale järele jäänud, seavad ennast üles väeosadena ja nad saavad äärmiselt vihaseks ja nad vaevavad paganaid valusa vaevamisega.

6 Ja nõnda aleinavad maa elanikud mõõga ja verevalmise tõttu; ja bnäljahäda ja taudide ja maavärina ja taeva kõuemürina ning samuti ägedate ja eredate välgusähvatustega antakse maa elanikele tunda Kõikvõimsa Jumala raevu, nördimust ja ckaristavat kätt, kuni määratud hävitus on teinud täieliku dlõpu kõigile rahvastele;

7 et pühade appihüüded ja pühade averi ei tõuseks enam maa pealt üles Issand bSebaoti kõrvu, nõudes kättemaksu nende vaenlastele.

8 Mispärast, teie aseiske pühades paikades ja ärge laske ennast kõigutada, kuni tuleb Issanda päev; sest vaata, see tuleb bäkitselt, ütleb Issand. Aamen.